Select Page

Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije v zvezi s prijavo o vključitvi otroka v vrtec z 18. 5. 2020 (oziroma kasneje), ko vrtci ponovno po devetih tednih odpiramo vrata za vse zdrave otroke. Skladno z okrožnico MIZŠ in priporočili NIJZ ter priporočili Zavoda RS za šolstvo za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer, vam sporočamo, da bomo skladno s priporočili v obdobju izrednih razmer prilagajali hišni red, poslovni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih.

Oddelke bomo oblikovali glede na število prijavljenih otrok, razpoložljiv kader in prostor, kar pomeni, da bo v nekaterih primerih potrebno oblikovati  oddelke, v katere bodo vključeni otroci iz različnih skupin. Za vse skupine bomo v vrtcu organizirali ustrezen prostor.

OTROCI: Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi:

– V vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci in zaposleni, zato se v primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih družinskih članov, s katerimi živite v istem gospodinjstvu, o primernosti vključitve otroka v vrtec v času epidemije, se posvetujte z izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine.

– Starši boste morali pred vstopom (ob prihodu) otroka v vrtec oddati strokovni  delavki  podpisano izjavo pred vstopom v vrtec, ki vam jo prilagamo k obvestilu.

– V času epidemije oz. prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma.

– Otroci si bodo roke večkrat dnevno temeljito umivali (ne razkuževali).

–  Veliko časa bomo preživeli na prostem in igrišču, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu rezervno garderobo.

STARŠI OZ. OSEBE, KI BODO PRIHAJALE V VRTEC Z OTROKOM:

Ob prihodu v vrtec in prevzemu otroka v vrtcu:

– Starši obvezno nosite svoje zaščitne maske,

– ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke,

– vzdržujete razdaljo 1,5 – 2 m z drugimi starši z otroki,

– v garderobi vrtca se ne zadržujte dlje, kot je nujno potrebno za predajo otroka,

– v garderobe vstopajte posamično.

V vrtcu bomo naredili vse kar je v naši moči, da tako kot do sedaj, zavarujemo zdravje otrok in zaposlenih ter ustvarimo prijetno vzdušje v danih razmerah.

V priponki najdete še Izjavo staršev pred vstopom v vrtec in Pravila ravnanja v Vrtcu pri OŠ Žirovnica v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19.

Izjava-staršev-pred-vstopom-otroka-v-vrtec-priloga

Pravila – razbremenilni ukrepi – COVID 19 – (brez preglednic) (1)

Upamo na medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje, saj bomo le v takih okoliščinah uspešni. V upanju na skorajšnje snidenje, vas v imenu kolektiva lepo pozdravljam,

Sandra Donoša

Dostopnost