Trajnostna mobilnost

Vrtec pri OŠ Žirovnica

Zabreznica 4

4274 Žirovnica

 

Novice za NOVIČNIK Trajnostne mobilnosti

 

Predstavitev vrtca

Vrtec pri OŠ Žirovnica leži v prečudovitem okolju, ki vabi, da se ga naužijemo z vsemi čutili. V bližini vrtca so travniki, bolj oddaljeni pašniki, gozdovi, pogled pa se ustavi tudi na vrhovih Stola in Triglava. Vsakodnevno bivanje na prostem otroke bogati na različnih področjih, ki so zajeta v Kurikulu za vrtce. Izobraževalni programi na podlagi ciljev, vrednot, pristopov,  omogočajo, da izkoristijo svoj celotni potencial, se osredotočajo na otrokov čustveni, socialni, fizični in osebnostni razvoj. Otrokovi zgodnji odnosi predstavljajo temelje, na katerih posameznik gradi svojo osebnost, socialno kompetentnost. V času, ki ga otrok preživi v vrtcu, je pomembna vloga odraslega, da ustvari okolje, v katerem se otrok počuti varnega.

Projekt na ravni vrtca

 

V šolskem letu 2019/2020 se je vrtec vključil v projekt Trajnostne mobilnosti. Pri igri Beli zajček bodo aktivno sodelovali 3 kombinirani oddelki in 1 oddelek 4 do 5 letnih otrok. Skupaj 81 otrok. Ostali oddelki pa bodo ravno tako izvajali dejavnosti s cilji trajnostne mobilnosti. Trajnostna mobilnost je način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem otrokom in njihovim staršem, saj se navade oblikujejo že v najzgodnejšem otroštvu. Osnovni namen je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Do konca šolskega leta bomo sledili ciljem:

  • spreminjanju potovalnih navad otrok,
  • zmanjševali motorni promet v okolici OŠ in vrtca,
  • spodbujali gibanje otrok,
  • krepili zdravje otrok.

Poleg globalnih ciljev pa so si strokovne delavke glede na starost in razvojne značilnosti otrok v oddelkih zastavile tudi konkretne cilje:

  • otroci spoznavajo pomen zdravega načina gibanja in škodljivih plinov v našem svetu,
  • otrok preko dejavnosti spoznava čisto okolje in njegov pomen,
  • otrok izvaja gibanja s kolesi, poganjalčki, skiroji,
  • otrok spoznava pravila udeleženca v prometu,
  • otrok spoznava prometne znake,
  • otrok spoznava promet preko različnih virov.

 

Terminski plan igre Beli zajček na ravni vrtca

 

Datum izvajanja Aktivnost Udeleženci
20.6.2019 Seznanitev  s projektom Trajnostna mobilnost Celoten kolektiv, ravnateljica
27.8.2019 Predstavitev projekta Trajnostna mobilnost preko igre Beli zajček Celoten kolektiv, ravnateljica
27.8.2019 Predstavitev igre Beli zajček na 1. roditeljskem sestanku Starši, strokovne delavke
6.9.2019 Prijava v projekt Trajnostna mobilnost Eva Razinger, Teja Markovič, Tjaša Reškovac, Aleksandra Donoša
9.9.2019 Anketa za starše PRED izvedbo igre Beli zajček Oddelki: Polžki, Čebelice, Metulji, Žabice
12.9.2019 Predstava strokovnih delavk Beli zajček Oddelki: Polžki, Čebelice, Metulji, Žabice, Krtki
16.9.2019-20.9.2019 Evropski teden mobilnosti z izvajanjem igre Beli zajček Oddelki: Polžki, Čebelice, Metulji, Žabice
16.9.2019-20.9.2019 Evropski teden mobilnosti »Gremo peš« Oddelki: Krtki, Pikapolonice, Murni
16.9.2019-20.9.2019

– ustvarjanje ušes za belega zajčka,

– vožnja s poganjalčki, kolesi, skiroji po poligonu,

– opazovalni sprehodi po šolski varni poti

Oddelki: Polžki, Čebelice, Metulji, Žabice
20.9.2019 »Gremo peš v vrtec« Vsi oddelki vrtca
20.9.2019 Ples z belim zajčkom in podelitev kresničk Oddelki: Polžki, Čebelice, Metulji, Žabice
april 2020 Igra Beli zajček Oddelki: Polžki, Čebelice, Metulji, Žabice
7.4.2020 »Gremo peš v vrtec« Vsi oddelki vrtca
maj 2020 Anketa za starše PO izvedbi igre Beli zajček Oddelki: Polžki, Čebelice, Metulji, Žabice
maj, junij Vožnja s poganjalčki, kolesi, skiroji Vsi oddelki vrtca
junij Izlet z avtobusom Oddelki 5-6 let in 4-5 let

 

Opis dejavnosti

V Evropskem tednu mobilnosti od 16.9.2019 do 20.9.2019 smo izvedli igro Beli zajček v vseh prijavljenih oddelkih. Ostale skupine pa so se ravno tako pridružile tednu mobilnosti, kjer so potekale dejavnosti k spodbujanju prihodov v vrtec brez avtomobila, na trajnostni način.

V četrtek, 12.9.2019 so strokovne delavke prijavljenih oddelkom otrokom zaigrale predstavo o Belem zajčku, po zgodbici, ki je bila predloga igre. Preko predstave je bil namen otroke motivirati, navdušiti za prihajanje v vrtec s skiroji, kolesi, poganjalčki ali peš. Otroci so predstavo gledali, opazovali z velikim zanimanjem in aktivno sodelovali, kjer je bilo potrebno. Ko so jo strokovne delavke obnovile po oddelkih, so ugotovile, da so otroci prepoznali, razumeli  namen zgodbe. V času od 16.9.2019 do 20.9.2019 pa smo pričeli z rednim beleženjem prihodov z belimi krogci na sivega zajčka. Vse strokovne delavke smo bile mnenja, da ima vsaka skupina enega večjega sivega zajčka, saj nismo želele pri otrocih spodbujati slabe strani tekmovalnosti v uvajalnem mesecu septembru. Sama predstava, zgodbica je otroke tako motivirala, da so otroci prosili starše, da prihajajo v vrtec s kolesom, skirojem, poganjalčkom ali peš. Če jim pa ni uspelo, pa so vedno navedli tudi vzrok. To se je dogajalo na začetku tedna. Proti koncu tedna pa je večina otrok prihajala v vrtec z nemotoriziranimi sredstvi. Zaznati pa je bilo, da so starši sredi tedna ob deževnem dnevu, otroke v vrtec v večini pripeljali  z avtomobilom.

Strokovne delavke so otrokom v dopoldanskem času pripravile tudi poligone, kjer so se otroci urili v spretnostih pri premagovanju ovir  in varni vožnji. Otroci so se vozili s svojimi kolesi. Otroci, ki pa svojih koles niso imeli, smo posodili vrtčevska kolesa in poganjalčke. V petek, 20.9.2019, pa smo izvedli akcijo »Gremo peš v vrtec« na ravni celega vrtca. Pred vhodom, v avli  vrtca sta otroke čakala  dva velika, siva zajčka. S pomočjo staršev so otroci prilepili bel krogec. S pomočjo vseh otrok sta se zajčka pobelila. Še danes ju opozarjata in spodbujata na prihajanje v vrtec z nemotoriziranimi sredstvi.

Poleg beleženja pa so otroci s pomočjo strokovnih delavk ustvarjali tudi bela ušesa, kot dodatek za ples z belim zajčkom. V vseh štirih prijavljenih oddelkih so se naučili vsak svoj zajčji ples (zajček Dideldajček, zajček Zlatko, zajček Dolgoušček). Vsaka skupina se je predstavila s svojim plesom in naučila še vse ostale. Za sodelovanje pri igri Beli zajček so vsi otroci prejeli kresničke.

Vse strokovne delavke so se zelo aktivno vključile v projekt Trajnostne mobilnosti v času od 16.9.2019 do 20.9.2019.  Z dobrim timskim načrtovanjem so s sodobnimi metodami, pristopi organizirale dejavnosti, kjer so bili vključeni, aktivni, dejavni vsi otroci. Projekt je v jesenskem delu trajal 1 teden. V spomladanskem času ga bomo ponovili, podaljšali in obogatili z novimi dejavnostmi.

Glede na časovne stiske staršev pri prihajanju otrok v vrtec, menimo, da so se zelo potrudili pri izpeljavi projekta oziroma igre Beli zajček.  Nekoliko slabši pa je bil odziv s strani staršev pri oddajanju anket. Od 81 prijavljenih otrok, je anketo PRED AKTIVNOSTJO izpolnjeno vrnilo 40 staršev oziroma 50%. V spomladanskem času pričakujemo še boljši odziv.

 

Zabreznica, 28.10.2019

 

Koordinatorka projekta Trajnostna mobilnost Aleksandra Donoša,

 

Related Images:

Dostopnost