Telefonske številke

tajništvo šole: 5 809 150


ravnatelj: 5 809 151

pomočnica ravnatelja za šolo: 5 809 152

pomočnica ravnatelja za vrtec: 5 809 160


svetovalna delavka: 5 809 156

zbornica: 5 809 154

knjižnica: 5 809 157

kuhinja: 5 809 159


vrtec: 5 809 160


mobilni telefon OPB 1. razred: 040 979 843

mobilni telefon OPB 2., 3. razred: 040 175 733

mobilni telefon OPB 4., 5. razred: 040 150 676

mobilni telefon za šole v naravi: 040 986 272

Related Images:

Dostopnost