Select Page

Obvestilo ob ponovnem odprtju vrtca

Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije v zvezi s prijavo o vključitvi otroka v vrtec z 18. 5. 2020 (oziroma kasneje), ko vrtci ponovno po devetih tednih odpiramo vrata za vse zdrave otroke. Skladno z okrožnico MIZŠ in priporočili NIJZ ter priporočili Zavoda RS za šolstvo za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer, vam sporočamo, da bomo skladno s priporočili v obdobju izrednih razmer prilagajali hišni red, poslovni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih.

Oddelke bomo oblikovali glede na število prijavljenih otrok, razpoložljiv kader in prostor, kar pomeni, da bo v nekaterih primerih potrebno oblikovati  oddelke, v katere bodo vključeni otroci iz različnih skupin. Za vse skupine bomo v vrtcu organizirali ustrezen prostor.

OTROCI: Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi:

– V vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci in zaposleni, zato se v primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih družinskih članov, s katerimi živite v istem gospodinjstvu, o primernosti vključitve otroka v vrtec v času epidemije, se posvetujte z izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine.

– Starši boste morali pred vstopom (ob prihodu) otroka v vrtec oddati strokovni  delavki  podpisano izjavo pred vstopom v vrtec, ki vam jo prilagamo k obvestilu.

– V času epidemije oz. prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma.

– Otroci si bodo roke večkrat dnevno temeljito umivali (ne razkuževali).

–  Veliko časa bomo preživeli na prostem in igrišču, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu rezervno garderobo.

STARŠI OZ. OSEBE, KI BODO PRIHAJALE V VRTEC Z OTROKOM:

Ob prihodu v vrtec in prevzemu otroka v vrtcu:

– Starši obvezno nosite svoje zaščitne maske,

– ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke,

– vzdržujete razdaljo 1,5 – 2 m z drugimi starši z otroki,

– v garderobi vrtca se ne zadržujte dlje, kot je nujno potrebno za predajo otroka,

– v garderobe vstopajte posamično.

V vrtcu bomo naredili vse kar je v naši moči, da tako kot do sedaj, zavarujemo zdravje otrok in zaposlenih ter ustvarimo prijetno vzdušje v danih razmerah.

V priponki najdete še Izjavo staršev pred vstopom v vrtec in Pravila ravnanja v Vrtcu pri OŠ Žirovnica v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19.

Izjava-staršev-pred-vstopom-otroka-v-vrtec-priloga

Pravila – razbremenilni ukrepi – COVID 19 – (brez preglednic) (1)

Upamo na medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje, saj bomo le v takih okoliščinah uspešni. V upanju na skorajšnje snidenje, vas v imenu kolektiva lepo pozdravljam,

Sandra Donoša

Nov Odlok Vlade RS

Spoštovani starši,
obveščamo vas, da je bila danes sprejet nov Odlok Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Nova določila vlade z jutrišnjim dnem, 16. 3. 2020 v CELOTI prepoveduje vzgojno izobraževalno delo v šolah in vrtcih, kar pomeni, da šole in vrtci ne smemo in ne bomo organizirali nujnega varstva, kot ste bili obveščeni v preteklih sporočilih.
Nujno varstvo bo po novem organizirano na domu in ga bo koordinirala uslužbenka Občine Žirovnica ga. Petra Žvan. Vaša povpraševanja po nujnem varstvu tako prosimo sporočite na e-naslov Občine Žirovnica: obcina@zirovnica.si.

Naj vas na tem mestu samo še spomnimo, da moramo otroci in odrasli dosledno spoštovati navodila pristojnih institucij, saj je bila 12. 3. 2020 v Sloveniji razglašena epidemija. Prosimo vas, da poskrbite, da se otroci med seboj NE BODO DRUŽILI. V ta namen smo danes zaklenili tudi šolsko igrišče.
V času zaprtja šole strokovni delavci delajo od doma, prav tako tajništvo in računovodstvo. Za nujne informacije v času zaprtja vrtca smo za vas dosegljivi na tel. št 040 933 937.
Upamo, da se bomo s sprejetimi ukrepi in z doslednim izvajanjem le-teh vsi kmalu vrnili v normalen življenjski tok.

Želimo vam, da ostanete zdravi.

Vodstvo šole in strokovne delavke vrtca

Odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih

OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje Vrtec pri Osnovni šoli Žirovnica ZAPRT, iz razloga zajezitve širitve koronavirusa.

Od ponedeljka, 16. 3. 2020  dalje bo SAMO za NUJNE PRIMERE odprt oddelek Krtki.

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca. Nujne primere poklicev je skupnost vrtcev Slovenije določil na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba občin:

 • zaposlenih v zdravstvu,
 • policiji,
 • vojski,
 • zaporih,
 • komunalnih službah,
 • živilskih trgovinah,
 • lekarnah,
 • domovih za ostarele,
 • dežurne v šolah in vrtcih,
 • redarstvih in
 • službah civilne zaščite.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali vas prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e – naslov: sandradonosa1@gmail.com do nedelje, 15. 3. 2020 do 10.00.

Brez potrdila/izjave delodajalca otroka v vrtec NE bomo sprejeli.

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V vrtcu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko eAsistenta.

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO!

 

Aleksandra Donoša, pom. ravnateljice                                           Erika Melihen, ravnateljica

 

 

 

 

Stran 1 od 2412345...1020...Zadnja »

vpis v vrtec

Koledar aktivnosti

koledarček