Select Page

Jesenska papirna akcija

PAPIRNA AKCIJA

OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA

KJE?: PARKIRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI ŽIROVNICA

DATUM: 20. – 22. 9. 2021

KDAJ?: 14.30 – 18.30

Hvaležni bomo za vsak kilogram papirja, ki nam ga boste prinesli.

Sredstva zbrana od papirja bodo šla v šolski sklad.

Brezplačen vrtec za drugega in vsakega nadaljnjega otroka od 1. 9. 2021 dalje

S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu.

Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o tem izda odločbo. Niti vrtci niti ministrstvo, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačilo staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatek posredoval preko distribucijskega modula v aplikacijo CEUVIZ.

Vabilo na prvi roditeljski sestanek v šolskem letu 2021/2022

Spoštovani starši!


1. roditeljski sestanek za šolsko leto 2021/22 načrtujemo konec avgusta, po naslednjem razporedu:
v sredo, 25.8.2021 ob 16.00 skupina GOSENICE,
                                     ob 17.00 skupina MIŠKE,
                                     ob 18.00 skupina KRTKI.
v četrtek, 26.8.2021 ob 16.00 skupina METULJI,
                                       ob 17.00 skupina ČEBELICE,
                                       ob 18.00 skupina POLŽKI.
v torek, 31.8.2021 ob 16.00 skupina ŽABICE,
                                    ob 17.00 skupina MURNI,
                                    ob 18.00 skupina PIKAPOLONICE.


Na srečanju boste spoznali vzgojiteljico in vzgojiteljico – pomočnico vzgojiteljice vašega otroka. Seznanili vas bosta z osnovnimi informacijami in letnim delovnim načrtom.
Uvodni roditeljski sestanek je namenjen staršem.
Konec avgusta boste preko eAsistenta obveščeni o razporedu vašega otroka za naslednje šolsko leto.

Vljudno vabljeni!

vpis v vrtec

Koledar aktivnosti

koledarček

Dostopnost