Select Page

ČAS

DEJAVNOST

6.00
odpiranje vrtca
6.00–7.30
aktivnosti po Kurikulumu
8.00
zajtrk, navajanje na samostojnost in oblikovanje kulturno- higienskih navad
9.00–10.00
skupne, skupinske in individualne dejavnosti po Kurikulumu, igra in učenje po kotičkih, seznanjanje z naravo, družbo, jezikom, matematiko, gibanjem in umetnostjo
10.00–10.15
sadna malica
10.30–11.15
sprehodi, bivanje na prostem v spodbudnem učnem okolju
11.15
kosilo za 1. starostno obdobje
11.45
kosilo za 2. starostno obdobje
12.15–14.00
počitek in umirjene igre za otroke, ki ne počivajo
14.00–16.00
popoldanska malica, dejavnosti v prostoru in na prostem, odhodi otrok domov

Dostopnost