Urnik dejavnosti

ČAS

DEJAVNOST

6.00

odpiranje vrtca

6.00–7.30

aktivnosti po Kurikulumu

8.00

zajtrk, navajanje na samostojnost in oblikovanje kulturno- higienskih navad

9.00–10.00

skupne, skupinske in individualne dejavnosti po Kurikulumu, igra in učenje po kotičkih, seznanjanje z naravo, družbo, jezikom, matematiko, gibanjem in umetnostjo

10.00–10.15

sadna malica

10.30–11.15

sprehodi, bivanje na prostem v spodbudnem učnem okolju

11.15

kosilo za 1. starostno obdobje

11.45

kosilo za 2. starostno obdobje

12.15–14.00

počitek in umirjene igre za otroke, ki ne počivajo

14.00–16.00

popoldanska malica, dejavnosti v prostoru in na prostem, odhodi otrok domov

Related Images:

Dostopnost