Select Page

Papirna akcija

Papirna akcija bo potekala  od 8. do 10. septembra 2020.  Zabojnik bo stal na parkirišču pred Osnovno šolo Žirovnica. Vse otroke in njihove starše prosimo, da se papirne akcije udeležijo v čim večjem številu. Prosimo, da vsak otrok prinese vsaj 20 kg papirja. Na parkirišču bodo vsak dan od  14.00 – 18.00 prisotni dežurni starši, vzgojitelji, učitelji in učenci, ki bodo beležili udeležbo otrok in količino zbranega papirja. Otroci bodo s tem pokazali dober namen in solidarnost. Denar, zbran z odpadnim papirjem, bo namenjen delovanju šolskega sklada Osnovne šole Žirovnica.

Količina zbranega papirja se bo upoštevala v projektu NAJ ODDELEK OŠ ŽIROVNICA 2020/21.

Vnaprej hvala za sodelovanje!

Upravni odbor šolskega sklada

1. roditeljski sestanek

Spoštovani starši!

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek za šolsko leto 2020/2021, v torek, 25.8.2020 ob 17.30 uri, v igralnici vašega otroka. Srečanje s strokovnima delavkama je namenjeno staršem, zato prosimo, da si priskrbite varstvo za vašega otroka. Uvodnega sestanka naj se udeleži le eden od staršev.
Glede na epidemiološko situacijo v R Sloveniji, boste po 20.8.2020 obveščeni ali bo roditeljski sestanek potekal v živo ali na daljavo.
Veselimo se srečanja z vami.

Z lepimi pozdravi,
Sandra Donoša

Obvestilo ob ponovnem odprtju vrtca

Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije v zvezi s prijavo o vključitvi otroka v vrtec z 18. 5. 2020 (oziroma kasneje), ko vrtci ponovno po devetih tednih odpiramo vrata za vse zdrave otroke. Skladno z okrožnico MIZŠ in priporočili NIJZ ter priporočili Zavoda RS za šolstvo za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer, vam sporočamo, da bomo skladno s priporočili v obdobju izrednih razmer prilagajali hišni red, poslovni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih.

Oddelke bomo oblikovali glede na število prijavljenih otrok, razpoložljiv kader in prostor, kar pomeni, da bo v nekaterih primerih potrebno oblikovati  oddelke, v katere bodo vključeni otroci iz različnih skupin. Za vse skupine bomo v vrtcu organizirali ustrezen prostor.

OTROCI: Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi:

– V vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci in zaposleni, zato se v primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih družinskih članov, s katerimi živite v istem gospodinjstvu, o primernosti vključitve otroka v vrtec v času epidemije, se posvetujte z izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine.

– Starši boste morali pred vstopom (ob prihodu) otroka v vrtec oddati strokovni  delavki  podpisano izjavo pred vstopom v vrtec, ki vam jo prilagamo k obvestilu.

– V času epidemije oz. prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma.

– Otroci si bodo roke večkrat dnevno temeljito umivali (ne razkuževali).

–  Veliko časa bomo preživeli na prostem in igrišču, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu rezervno garderobo.

STARŠI OZ. OSEBE, KI BODO PRIHAJALE V VRTEC Z OTROKOM:

Ob prihodu v vrtec in prevzemu otroka v vrtcu:

– Starši obvezno nosite svoje zaščitne maske,

– ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke,

– vzdržujete razdaljo 1,5 – 2 m z drugimi starši z otroki,

– v garderobi vrtca se ne zadržujte dlje, kot je nujno potrebno za predajo otroka,

– v garderobe vstopajte posamično.

V vrtcu bomo naredili vse kar je v naši moči, da tako kot do sedaj, zavarujemo zdravje otrok in zaposlenih ter ustvarimo prijetno vzdušje v danih razmerah.

V priponki najdete še Izjavo staršev pred vstopom v vrtec in Pravila ravnanja v Vrtcu pri OŠ Žirovnica v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19.

Izjava-staršev-pred-vstopom-otroka-v-vrtec-priloga

Pravila – razbremenilni ukrepi – COVID 19 – (brez preglednic) (1)

Upamo na medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje, saj bomo le v takih okoliščinah uspešni. V upanju na skorajšnje snidenje, vas v imenu kolektiva lepo pozdravljam,

Sandra Donoša

Nov Odlok Vlade RS

Spoštovani starši,
obveščamo vas, da je bila danes sprejet nov Odlok Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Nova določila vlade z jutrišnjim dnem, 16. 3. 2020 v CELOTI prepoveduje vzgojno izobraževalno delo v šolah in vrtcih, kar pomeni, da šole in vrtci ne smemo in ne bomo organizirali nujnega varstva, kot ste bili obveščeni v preteklih sporočilih.
Nujno varstvo bo po novem organizirano na domu in ga bo koordinirala uslužbenka Občine Žirovnica ga. Petra Žvan. Vaša povpraševanja po nujnem varstvu tako prosimo sporočite na e-naslov Občine Žirovnica: obcina@zirovnica.si.

Naj vas na tem mestu samo še spomnimo, da moramo otroci in odrasli dosledno spoštovati navodila pristojnih institucij, saj je bila 12. 3. 2020 v Sloveniji razglašena epidemija. Prosimo vas, da poskrbite, da se otroci med seboj NE BODO DRUŽILI. V ta namen smo danes zaklenili tudi šolsko igrišče.
V času zaprtja šole strokovni delavci delajo od doma, prav tako tajništvo in računovodstvo. Za nujne informacije v času zaprtja vrtca smo za vas dosegljivi na tel. št 040 933 937.
Upamo, da se bomo s sprejetimi ukrepi in z doslednim izvajanjem le-teh vsi kmalu vrnili v normalen življenjski tok.

Želimo vam, da ostanete zdravi.

Vodstvo šole in strokovne delavke vrtca

Odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih

Dostopnost