Select Page

Tradicionalni slovenski zajtrk, 19. 11. 2021

Vsak tretji petek v mesecu novembru obeležujemo dan slovenske hrane s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. V tem tednu so otroci spoznavali, se pogovarjali o pomenu medu kot sestavini naše prehrane ter o sestavinah Tradicionalnega slovenskega zajtrka (kruh, maslo, mleko, jabolko). Ker je leto 2021 razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, so otroci preko spremljajočih dejavnosti spoznavali tudi sadjarstvo in zelenjadarstvo. Pridružili pa smo se tudi vseslovenski akciji s ponudbo Tradicionalnega slovenskega kosila.

Jesenska papirna akcija

PAPIRNA AKCIJA

OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA

KJE?: PARKIRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI ŽIROVNICA

DATUM: 20. – 22. 9. 2021

KDAJ?: 14.30 – 18.30

Hvaležni bomo za vsak kilogram papirja, ki nam ga boste prinesli.

Sredstva zbrana od papirja bodo šla v šolski sklad.

Brezplačen vrtec za drugega in vsakega nadaljnjega otroka od 1. 9. 2021 dalje

S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu.

Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o tem izda odločbo. Niti vrtci niti ministrstvo, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačilo staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatek posredoval preko distribucijskega modula v aplikacijo CEUVIZ.

vpis v vrtec

Koledar aktivnosti

koledarček

Dostopnost