Select Page
Tradicionalni slovenski zajtrk, 19. 11. 2021

Vsak tretji petek v mesecu novembru obeležujemo dan slovenske hrane s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. V tem tednu so otroci spoznavali, se pogovarjali o pomenu medu kot sestavini naše prehrane ter o sestavinah Tradicionalnega slovenskega zajtrka (kruh, maslo, mleko, jabolko). Ker je leto 2021 razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, so otroci preko spremljajočih dejavnosti spoznavali tudi sadjarstvo in zelenjadarstvo. Pridružili pa smo se tudi vseslovenski akciji s ponudbo Tradicionalnega slovenskega kosila.

Dostopnost