Seznam dejavnosti

Prednostne in stalne naloge vrtca

V šolskem letu 2015/2016 bomo delo vseh skupin v vrtcu načrtovali in povezovali v okviru mednarodnega projekta FIT4KID.

 • Namen mreže Fit4Kid v okviru projekta Kids in Motion je zagotoviti onovo za promocijo izobraževalnih novitet ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski vzgoji.
 • Aktivnosti mreže bodo usmerjene na prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse Fit Kobacaj v Republiki Sloveniji. Osredotočen bo na razvoj spretnosti med učitelji in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih okoljih, izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti (gibalnih in kognitivnih) in zdravja.
 • Model bo sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se bodo osredotočale na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem obdobju. Izobraževal bo učitelje in vzgojitelje, da bi znali sočasno k aktivnosti spodbuditi možgane in telo ter s tem povečati učinkovitost pri učenju in s tem izboljšati učne spretnosti ter sposobnosti.

Obvezne vsebine, ki jih bomo izvajali v vrtcu:

 • Fit aktivno igrišče,
 • Fit hidracija,
 • svetovni dan zdravja (7. april 2016),
 • Fit kolegialne hospitacije,
 • Tek podnebne solidarnosti,
 • Fit olimpiada s starši ob zaključku šolskega leta.

V vzgojno-izobraževalno delo bomo celo šolsko leto vključevali projektne naloge in teme, ki sodijo med stalne naloge vrtca. Najpomembnejše med njimi so:

 • z dobrim zgledom do lepega vedenja,
 • poskrbimo za naravo,
 • s knjigo in domišljijo v realni svet,
 • začutimo naravo,
 • glasba je naš vsakdan,
 • ostal bom zdrav.

Ob vzgojno-izobraževalnem programu bomo obvezne programe bogatili z različnimi vrstami dodatnih programov, ki potekajo vse leto in jih organiziramo v dopoldanskem času:

 • praznovanja letnih časov, dneva Zemlje (22. april), svetovnega dneva gibanja (9. maj), svetovnega dneva podnebnih sprememb (15. maj), svetovnega dneva okolja (5. junij),
 • dejavnosti ob tednu otroka,
 • lutkovne predstave, ki jih pripravijo strokovne delavke,
 • obisk dedka Mraza z obdaritvijo otrok,
 • praznovanja rojstnih dni otrok,
 • obiski v šolski knjižnici,
 • glasbene, lutkovne in dramske predstave,
 • sodelovanje z Gornjesavskim muzejem,
 • zaključni izlet,
 • cici vesela šola,
 • cici olimpiada,
 • sodelovanje s Srednjo šolo Jesenice na področju predšolske vzgoje,
 • povezovanje s strokovnimi in svetovalnimi službami šole z namenom zgodnjega odkrivanja težav otrok in seznanjanja staršev z njimi.

Related Images:

Dostopnost